İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ sorular ve cevaplar

GENSED tarafından yapılan bir çalışmayı sizler ile paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi 19 Kasım 2015 günü resmi gazetede yayınlanan “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” hakkında hepimiz merak içindeyiz, (daha önce bu konuda açıklayıcı bir yazı yazmıştım) GENSED ve Gunder üyelerinden gelen sorular derlenerek, bu soruları cevaplamak adına ilgili kamu kurumları ve Gümrük Uzmanları ile GENSED yetkilileri görüşerek aşağıdaki cevapları almışlar.

Kendilerine çalışma için, gözetim kararı alan yetkililere de sektörel köstekleri için teşekkür ederiz.

 

 

1)35$/kg ne düşünülerek bu fiyat çalışması yapılmıştır. Bir çalışma veya hangi kaynak göz önünde bulundurularak bu fiyat oluşturulmuştur?

BU BEDEL BAKANLIĞIN 9 AYDIR YÜRÜTTTÜĞÜ SORUŞTURMA SONUCU KENDİ İÇ KRİTERLERİ ARACILIĞI İLE TESPİT EDİLMİŞ, ULUSLARARASI KURALLAR VE STANDARLAR GÖZETİLEREK OLUŞTURULMUŞTUR.

 

2)Yatırım teşvik belgesi olan yatırımcılar kesinlikle bu belgeye ihtiyaç duymadan ürünlerini ithal edebilecekler midir?

KDV MUAFİYETİ OLAN YATIRIMLAR (YATIRIM TEŞVİK BELGESİ OLAN, AB PROJELERİ VB.) BU UYGULAMADAN ETKİLENMEYECEKTİR.

 

3)İthal ettiklerinde yeri geldiğinde yatırımcılar veya EPC yedek panel de almak istemektedir, bilindiği gibi sayısı teşvik dosyasında belirtildiğinden bu adetten fazlası teşvik kapsamında olamayacaktır. Dolayısıyla, montaj esnasında veya hizmetten sonra yedek panel almak isteyen yatırımcı veya EPC bu paneller için bu yüksek oranda vergi ödemek istemeyeceklerdir. Bunu nasıl engelleyebiliriz ya da düzenleyebiliriz?

TEŞVİK KAPSAMINDA OLMAYAN YATIRIMLAR GÖZETİME TABİDİR.

 

4)Özellikle küçük sistemler(100 kW altı) ve şebekeden bağımsız sistemlerde teşvik belgesi olmayan yatırımcılar çok yüksek bir bedelle ürünleri millileştirmiş olacaklar ve bunu istemeyip yatırımdan vazgeçecekler. Ve bu pazarı çok olumsuz şekilde etkileyecektir.(Gözetim belgesinin alınması için teslim edilecek bilgileri hiçbir üreticinin vermediği ve gözetim belgesi alınamadığı durumlar kastedilmiştir.)

GÖZETİM BELGESİNİN İSTENMESİNİN TEMEL GEREKÇESİ BU TÜR ÜRÜNLERDE İHRACATÇI ÜLKENİN SÜBVANSİYON YAPIP YAPMADIĞININ BELİRLENMESİDİR. MALİYETLERİNİ GERÇEKÇİ OLARAK BELGELEYEN FİRMALARA GÖZETİM BELGESİ VERİLMEKTEDİR.

 

5)TKDK’nın veya birçok ajansın verdiği bazı hibeli projelerde faturası tüm bütün kesilmesi istendiğinden, anahtar teslim projelerde EPC tarafından önce ürünler millileştirilmeye gidecek sonra teşvik belgesine asıl sahip olan yatırımcıya fatura edilecektir. Dolayısıyla EPC yatırım teşvik belgesine sahip olmadığından bu ürünlerin millileştirilmesinde bu fiyat farkı ile karşı karşıya kalacak mıdır? Ya da basit bir değişle ithalatta gözetim tebliğ bu tarz hibe projeleri için kısa veya orta vadede sorun teşkil edecek midir?

KDV MUAFİYETİ OLAN YATIRIMLAR (YATIRIM TEŞVİK BELGESİ OLAN, AB PROJELERİ VB.) BU UYGULAMADAN ETKİLENMEYECEKTİR.

 

6) Yatırım Teşvik Belgesine sahip olanlardan Gözetim Belgesi istenmeyecek midir ? Yoksa Yatırım Teşvik Belgesi olandan da istenir ancak varsa KDV tahakkuk etse bile KDV istisnasına sahip olduğu için ödemez ? Uygulama böyle mi olacaktır? Bu konunun netleştirilmesi önemlidir.

GÖZETİM BELGESİ İSTENMEYECEKTİR.

 

7) Yatırım Teşvik Belgesi olsa bile belgedeki değer 4-5 USD/kg dır. Bizim tereddütlümüz Gümrük de Teşvik Belgesi olsa bile 35-5 *0,18 kadar KDV ödemesi talep etmeleridir.

KDV MUAFİYETİ OLAN YATIRIMLAR (YATIRIM TEŞVİK BELGESİ OLAN, AB PROJELERİ VB.) BU UYGULAMADAN ETKİLENMEYECEKTİR.

 

8)Tebliğin uygulamaya geçmesi için verilen 1 aylık bir süre çok yetersiz bunun en az 6 ay olması gerekirdi. Yasal olarak da hukuka ayrılığı belirtilmelidir diye düşünüyoruz.

UYGULAMAYA GEÇİŞ SÜRESİ ULUSLARARASI KURALLARA VE STANDARTLARA UYGUNDUR.

 

9) Bize göre mevcut Teşvik Mevzuatı oldukça yeterlidir, bunun uygulanması ve Yerli İmalatın böylelikle teşvik edilmiş olması daha doğrudur. Bu uygulama yeni geçici zengin yerli imalatçı doğurur kalite doğurmaz.

YORUM YOK

10)Bizim tedarikçimiz Gözetim Belgesi kapsamında istenen belgelerin çoğunu hiçbir suretle sağlayamayacaklarını bize bildirdi. Bu nedenle biz bu belgeyi çıkartmak için bir girişimde bulunmuyoruz. Bu belgeyi çıkarmak mümkün değilse neden birbirimizi kandırıyoruz?

GÖZETİM BELGESİNİN ÇIKARTILMASI ELBETTE MÜMKÜN, GERÇEKÇİ MALİYETLERİNİ SAKLAYAN ÜRETİCİLER BU BİLGİLERİ VERMEK İSTEMEDİĞİ İÇİN GÖZETİM BELGESİ ALMAK İÇİN BAŞVURMUYORLAR.

 

11)Biz yatırımcı olarak yarın sabah neye uyanacağımızı bilemediğimiz için bu GES işinden de bu şekilde giderse çıkmayı düşünüyoruz. Hemen hemen tüm yatırımcıların aynı hissiyatta olduğunu lütfen iletin sorumlulara. Güven olmayan yerde istikrar olmaz.

YORUM YOK

 

12) Teşvik belgesi kapsamında yapılacak ithalatlarda fiyatı 35$/kg altında olan panellerin ithalatıyla ilgili gözetim belgesi aranacak mıdır?

KDV MUAFİYETİ OLAN YATIRIMLAR (YATIRIM TEŞVİK BELGESİ OLAN, AB PROJELERİ VB.) GÖZETİM UYGULAMASINDAN ETKİLENMEYECEKTİR.

 

13) Teşvik belgesi olan ve birim fiyatı da 35$/kg altında olan ithalatlarda eğer gözetim belgesi yoksa gümrükte nasıl bir uygulama olacaktır? Örneğin;  malın ithalatının neticelenmemesi,  gecikmesi, gözetim belgesi alınana kadar bekletilmesi gibi.

KDV MUAFİYETİ OLAN YATIRIMLAR (YATIRIM TEŞVİK BELGESİ OLAN, AB PROJELERİ VB.) GÖZETİM UYGULAMASINDAN ETKİLENMEYECEKTİR.

 

14) Yine 2. maddedeki durumda teşvik belgesine rağmen gümrükleme yapılırken KDV ödenmesi söz konusu mudur?

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ OLAN YATIRIMLAR İÇİN İTHAL EDİLEN MALZEMELERDE KDV ÖDEMESİ YAPILMAMAKTADIR.

 

15) Teşvik belgesi kapsamındaki ithalatta malın fiili ithalat rakamı 35$/kg altında ise gözetim belgesi alınmaksızın ve teşvik kapsamında olduğu için KDV ödemeksizin ithalat ne şekilde tamamlanabilir?

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ OLAN YATIRIMLAR İÇİN İTHAL EDİLEN MALZEMELERDE KDV ÖDEMESİ YAPILMAMAKTADIR.  AÇILACAK BEYANNAME VE EVRAKLAR 35 USD ÜZERİNDEN YAPILACAK ARADAKİ FARK İTHALLATTA GÖRÜNMEYEN GİDERLER BÖLÜMÜNDE MUHASEBELEŞTİRİLECEKTİR.

 

16) Ekonomi Bakanlığı GES tesislerine Yatırım Teşvik verirken DC olarak net 1MW kurulu gücü baz alıyor. AC/DC kayıplardan dolayı tesisler genellikle %15-18 aralığında daha büyük imal ediliyorlar. Yatırım Teşvik 1MW net DC için mi geçerli olacak? yoksa gerçek kurulu güç için mi?

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ÜZERİNDE YAZILI GÜÇ KADAR MALZEME İTHALATI GÖZETİM BELGESİNDEN MUAFTIR.

 

17) Var olan ya da başvurusu yapılacak yatırım teşvikli uygulamalarda kdv muafiyeti devam edecek midir?

EVET EDECEKTİR.

 

18) Gözetim belgesi için gereken belgelerin eksiksiz doldurulması durumunda, belgenin alınmasında herhangi bir zorluk çıkartılacak mıdır?

VERDİĞİ BELGELER GERÇEĞİ YANSITTIĞI SÜRECE BELGE VERİLMESİNDE HERHANGİ BİR SINIRLAMA VEYA ZORLUK ÇIKARTILMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.

 

19) Belgesiz ithalat yapılması durumunda, 35 USD üzerinden alınan kdv olduğu gibi satış faturalarına yansıtılabilecek mi?

Örnek: 7 usd/kg tutara alınmış bir ürün için normalde ödenmesi gereken kdv 1,26 usd iken, 6,3 usd ödenmiş olacak. Diyelim ki biz 8 usd + kdv’ye satış yaparsak, 8 + 6,3 (kdv) = 13,3 usd şeklinde yapabilir miyiz? Yoksa 8+1,44 (kdv %18) şeklinde mi faturalayacağız? Bu durumda 6,3-1,44 = 4,86 USD’lik kısım KDV iadesi şeklinde alınabilecek midir?

YURT İÇİ SATIŞLARDA KDV ORANI %18 OLUP BU TUTAR ÜZERİNDEN KDV TAHSİLATI YAPABİLİRSİNİZ. GÜMRÜK İDARESİNE YAPTIĞINIZ ÖDEME SİZİN KDV ALACAĞINIZ OLUP DİĞER İŞLEMLERDEN MAHSUBA TABİDİR.

 

20) PV yatırımları için yatırım teşvik alabilme imkânı devam edecek mi?

UYGULAMA AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEKTİR.

 

21) Her bir ithalat için ayrı ayrı gözetim belgesi almak gerekiyor mu? Yoksa bir tedarikçiden bir kereliğine alınan belge ile belirli süre içerisinde birden çok ithalat işlemi yapılabilir mi?

ALINAN GÖZETİM BELGESİ 6 AY SÜRELİ OLARAK GEÇERLİ OLACAKTIR.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir